Toekomstvisie

Wat er momenteel gebeurt in de wereld is van historische aard. Wat de effecten zullen zijn op de economie wereldwijd, nationaal en regionaal is nog niet te overzien. Duidelijk is dat er vanaf nu een tijdperk voor en een tijdperk na de corona crisis is.

EBDB verzamelt relevante informatie en inzichten en ondersteunt waar nodig, zie Monitor.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de strategie en visie voor de toekomst. 

Economische Agenda

EBDB is sinds september 2018 actief en heeft een duidelijke opdracht, namelijk het aanjagen en regisseren van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Doel is om de economische prestaties van de regio te verbeteren. Er zijn reeds 15 projecten gestart en er zijn diverse projecten in voorbereiding. Daarbij is er veel aandacht voor een goed woonklimaat, bereikbaarheid, greenport, toerisme, space en gezondheid.

Ook denkt de EBDB samen met het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en overige stakeholders na over een Economische Agenda 2022 – 2025. Een versie waarin we de strategie en visie met elkaar naar een nieuw level willen tillen.

Lees meer in het Inhoudelijk Jaarverslag EBDB