Wat is de impact van de coronacrisis op de welvaart in de Duin- en Bollenstreek?


Inzichten over de impact van de crisis op de regio. Klik op een van onderstaande drie buttons.

MONITOR

De impact van de coronacrisis in cijfers.

Regiogenoten vloggen over hoe zij de crisis beleven.

TOEKOMSTVISIE

Anticiperen op de periode na de crisis.